Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-1000, Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-4000, Nhiệt kế hồng ngoại B.Well Swiss WF-5000, Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-03, Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-04, Nhiệt kế điện tử B.Well Swiss WT-06, Các loại nhiệt kế B.Well Swiss đo tai, đo trán, kẹp nách, chính hãng Thụy Sỹ.

Facebook CÔNG TY TNHH BLUELIFE SOLUTIONS Messenger CÔNG TY TNHH BLUELIFE SOLUTIONS